Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΛΟΙΠΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ α επαναληπτικός (αρ. διακ. 10629/28-06-2017) 12 Ιουλίου 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ¨ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ¨ΜΕ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚ:10633/28-06-2017 12 Ιουλίου 2017
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11539-2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ 06 Ιουλίου 2017
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 10629/28-06-2017 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ α επαναληπτικος 29 Ιουνίου 2017
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10633-2017 ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΓΧΥΣΗΣ 29 Ιουνίου 2017
4ηΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡ. 6868/26-24-217 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 29 Μαΐου 2017
3η ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 6868/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 25 Μαΐου 2017
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΣΕ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 17 Μαΐου 2017
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 6868/26-04-2017 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 15 Μαΐου 2017
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 6868/26-04-2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 10 Μαΐου 2017
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7185/03-05-2017 ΓΙΑΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ 05 Μαΐου 2017
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7181-2017 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 03 Μαΐου 2017
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6868-2017 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 26 Απριλίου 2017
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6799/2017 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 25 Απριλίου 2017
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2112/01-02-2017 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΑΕΡΙΩΝ 02 Φεβρουαρίου 2017