Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΑΚΥΡΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 26 Νοεμβρίου 2014
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ 02 Οκτωβρίου 2014
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 25 Φεβρουαρίου 2014
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ" 25 Φεβρουαρίου 2014
ΣΥΜΒΑΣΗ 142/2014- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ 21 Φεβρουαρίου 2014
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 21 Φεβρουαρίου 2013
ΣΥΜΒΑΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΑ- ΜΧ 14 Φεβρουαρίου 2013
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ 03 Ιανουαρίου 2013
ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 04 Δεκεμβρίου 2012
ΣΥΜΒΑΣΗ 17049/2012 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΧΕΙΡΟΥΡΓ. ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μ.Χ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ 12 Νοεμβρίου 2012
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 05 Νοεμβρίου 2012