ΔΙΝΟΛΟΥΤΡΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

 

Προσφορές δεκτές

από

18.05.2017

έως

25.05.2017

α/α

Είδος

Ποσότητα

Παρατηρήσεις

1.

ΔΙΝΟΛΟΥΤΡΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

TEM 1

ΣΧΕΤΙΚΑ Η ΑΠΟ 21.02.2017 ΑΙΤΗΣΗΣ ΤOY ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤ. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (αρ.πρωτ.: 3355/21.02.2017)

 

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Υ. (με παραπομπή στο ίδιο υλικό ή αντίστοιχο ,τον α/α, επιγραφή, τιμή, κλ.π.)

ΣΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ Π.Τ.

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ.

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

   
 

ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ !

 

ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 10 ΗΜΕΡΩΝ

             

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΔΙΝΟΛΟΥΤΡΟΥ

 1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, καινούργια και αμεταχείριστη, κατάλληλη για θεραπεία άνω και κάτω άκρου.
 2. Να λειτουργεί με ρεύμα 230V/50Hz.
 3. Να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα.
 4. Να είναι αυτοθερμαινόμενη, με ελεγχόμενη θερμοκρασία από θερμοστάτη.
 5. Να διαθέτει τουρμπίνα για τον έλεγχο της πίεσης του νερού και του αέρα, αθόρυβης λειτουργίας. Να αναφερθεί η ισχύς.
 6. Να έχει διαστάσεις εσωτερικές ύψος 50-65 cm περίπου, μήκος 65-70 cm περίπου, πλάτος 40-50 cm περίπου.
 7. Επιπλέον δυνατότητες του μηχανήματος να αναφερθούν προς αξιολόγηση.
 8. Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τις διεθνείς ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και να διαθέτει σήμανση CE. Να διατίθεται από αντιπρόσωπο που διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2008 και ISO 13485:2003 σύμφωνα με την Υ.Α ΔΥ8δ/1348/04 που αφορά στη διακίνηση και στην τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
 9. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) έτη.
 10. Οι συμμετέχοντες να διαθέτουν μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για τη συντήρηση του προσφερόμενου εξοπλισμού.
 11. Να βεβαιώνεται από τον κατασκευαστικό οίκο η διάθεση ανταλλακτικών για τον προσφερόμενο εξοπλισμό για μία δεκαετία.
 12. Με την παράδοση του εξοπλισμού να παραδοθούν τα εγχειρίδια λειτουργίας (operation manual) και εγχειρίδια συντήρησης (service manual) στα ελληνικά ή/και τα αγγλικά.

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας   :   2713-601735