ΥΛΙΚΑ Μ.Τ.Ν. 19.06

  Προσφορές δεκτές από 19.06.2017 έως 23.06.2017
α/α Είδος Ποσότητα Παρατηρήσεις
1. SET ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ – ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΑΙΜΟΚΑΘΑΙΡΟΜΕΝΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΤΕΜ 600 ΣΧΕΤΙΚΑ Η ΑΠΟ 19.06.2017 ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΗΣ Μ.Τ.Ν. (αρ.πρωτ.: 9927/19.06.2017)
2. SET ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΙΡΟΜΕΝΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ      ΤΕΜ 450 ‘’
3. ΦΥΣΙΓΓΕΣ ΔΙΤΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ FRESENIUS 5008S TEM 600 ‘’
4. ΦΥΣΙΓΓΕΣ ΔΙΤΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ NIKKISO TEM 150 ‘’
5.

ΒΕΛΟΝΕΣ FISTULA No 16 ME MHKOΣ ΒΕΛΟΝΑΣ 4/5

ΤΕΜ 200 ‘’
6.

ΒΕΛΟΝΕΣ FISTULA No15 ΜΕ ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ 4/5

A/A ΠΑΡΑΤ: 23.1.11

TEM 2.000 ‘’
 

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Υ. (με παραπομπή στο ίδιο υλικό ή αντίστοιχο ,τον α/α, επιγραφή, τιμή, κλ.π.)

ΣΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ Π.Τ.

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ.

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ :ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ    
  ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ !   ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 10 ΗΜΕΡΩΝ
             

Τηλέφωνο επικοινωνίας   :   2713-601735