ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΡΙΝΟΣ

 

Προσφορές δεκτές

από

19.06.2017

έως

23.06.2017

α/α

Είδος

Ποσότητα

Παρατηρήσεις

1.

ΛΑΒΙΔΑ ΠΑΙΑΝ 160mm

A/A ΠΑΡΑΤ: 17.7.74

ΤΕΜ 5

ΣΧΕΤΙΚΑ Η ΑΠΟ 02.06.2017 ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΩΝ T.E.Π. (αρ.πρωτ.: 9354/08.06.2017)

2.

ΩΤΟΣΚΟΠΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 5mm

TEM 5

‘’

3.

ΛΑΒΙΔΑ MOSQUITOS ΕΥΘΕΙΑ 12,5cm

A/A ΠΑΡΑΤ: 17.7.4

ΤΕΜ 5

‘’

4.

ΛΑΒΙΔΑ MOSQUITOS ΚΥΡΤΗ 13cm

A/A ΠΑΡΑΤ: 17.7.32

ΤΕΜ 5

‘’

5.

ΛΑΒΙΔΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ STANDARD130mm

ΤΕΜ 5

‘’

6.

ΛΑΒΙΔΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ STANDARD150mm

ΤΕΜ 5

‘’

7.

ΛΑΒΙΔΑ ΚΟΧΕΡ 150mm

Α/Α ΠΑΡΑΤ: 17.7.173

ΤΕΜ 5

‘’

8.

ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΡΙΝΟΣ

SMALL A/A ΠΑΡΑΤ : 59.1.13

MEDIUM A/A ΠΑΡΑΤ : 59.1.13

           LARGE

TEM 30

TEM 30

TEM 30

ΣΧΕΤΙΚΑ Η ΑΠΟ 29.05.2017 ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΩΝ T.E.Π. (αρ.πρωτ.: 9011/01.06.2017)

9.

ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΜΕΤΩΠΙΑΙΟΥ ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ

Α/Α ΠΑΡΑΤ: 17.2.1

TEM 2

‘’

 

     
 

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Υ. (με παραπομπή στο ίδιο υλικό ή αντίστοιχο ,τον α/α, επιγραφή, τιμή, κλ.π.)

ΣΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ Π.Τ.

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.

 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

   
 

ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ !

 

ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 10 ΗΜΕΡΩΝ

             

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας   :   2713-601735