ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

 

Προσφορές δεκτές

από

14.07.2017

έως

19.07.2017

α/α

Είδος

Ποσότητα

Παρατηρήσεις

1.

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ COUVELAIR 3 WAY ME ΜΠΑΛΟΝΙ ΤΩΝ 60cc

No 18ch

Νο 20ch

Νο 22ch

Α/Α ΠΑΡΑΤ: 41.2.84

TEM 80

TEM 80

TEM 40

ΣΧΕΤΙΚΑ Η ΑΠΟ 26.06.2016 ΑΙΤΗΣΗΣ ΤOY ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤHΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ (αρ.πρωτ.: 10503/26.06.2017)

2.

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ DUFOUR 3 WAY ME MΠΑΛΟΝΙ ΤΩΝ 60cc

No 18ch

Νο 20ch

Νο 22ch

Α/Α ΠΑΡΑΤ: 41.2.39

ΤΕΜ 60

ΤΕΜ 60

ΤΕΜ 40

‘’

3.

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLEY – TIEMAN ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Νο12 ch

ΤΕΜ 30

‘’

4.

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ PIG-TAIL No6 ch ΜΗΚΟΥΣ 28cm ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΑ ΑΚΡΟ

Α/Α ΠΑΡΑΤ: 41.2.107

ΤΕΜ 20

‘’

5.

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΙ ΑΠΛΟΙ 5ch

Α/Α ΠΑΡΑΤ: 41.2.140

ΤΕΜ 10

‘’

6.

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ PIG TAIL No4.8ch ΜΗΚΟΥΣ 28cm ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΑ ΑΚΡΟ

Α/Α ΠΑΡΑΤ: 41.2.107

 

‘’

 

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Υ. (με παραπομπή στο ίδιο υλικό ή αντίστοιχο ,τον α/α, επιγραφή, τιμή, κλ.π.)

ΣΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ Π.Τ.

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ.

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

   
 

ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ !

 

ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 10 ΗΜΕΡΩΝ

             

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας   :   2713-601735