ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψ.Τ.Ν.

  Προσφορές δεκτές από 09.01.2018 έως 15.01.2018
α/α Είδος Ποσότητα Παρατηρήσεις
1.

ΜΠΛΟΚΑΚΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ (ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

ΜΕ ΑΡΙΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟ 01-50

ΞΕΝΩΝΑΣ ΕΣΤΙΑ

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ Κ ΔΕΙΓΜΑ

ΤΕΜ 1
ΣΧΕΤΙΚΑ Η ΑΠΟ 08.01.2018 ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΥ ΓΡ.ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΨΝΤ (αρ.πρωτ.:463/09.01.2018)
2.

ΜΠΛΟΚΑΚΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ

(ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) ΜΕ ΑΡΙΘΜΙΣΗ ΑΠΟ 01-50 )

•ΞΕΝΩΝΑΣ Β’

•ΞΕΝΩΝΑΣ ΛΕΥΚΟΘΕΑ

•ΞΕΝΩΝΑΣ ΖΕΦΥΡΟΣ

•ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΗΩΣ

•ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΑΡΙΑΔΝΗ

•ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΑΚΡΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

•ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ2

•ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ Δ1

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ Κ ΔΕΙΓΜΑ

 

 

 

 

ΤΕΜ 1

ΤΕΜ 1

ΤΕΜ 1

ΤΕΜ 1

ΤΕΜ 1

ΤΕΜ 1

ΤΕΜ 1

ΤΕΜ 1

‘’
 

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Υ. (με παραπομπή στο ίδιο υλικό ή αντίστοιχο ,τον α/α ,περιγραφή, τιμή, κλ.π.)

ΣΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ Π.Τ.

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ.

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ :ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ    
  ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ   ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 10 ΗΜΕΡΩΝ
             

Σας επισημαίνουμε ότι :

Οι τιμές των προσφερόμενων ειδών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών (για όσα είδη υπάρχουν) στο παρατηρητήριο τιμών http://84.205.248.47/ , καθώς και ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ.