ΣΠΡΕΙ TEST PAP KAI ΣΩΛΙΝΑΡΙΑ

 

Προσφορές δεκτές

από

09.01.2018

έως

12.01.2018

α/α

Είδος

Ποσότητα

Παρατηρήσεις

1.

ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ TEST PAP ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α/Α ΠΑΡΑΤ: 16.2.39

TΕΜ 30

ΣΧΕΤΙΚΑ Η ΑΠΟ 09.01.2018 ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤHΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (αρ.πρωτ.: 461/09.01.2018)

2.

ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΓΕΝ. ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 3ml

TEM 20000

‘’

3.

ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΓΕΝ. ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 6ml Κ2 EDTA 10,8mg (13x100)

ΤΕΜ 3000

‘’

 

NA ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ

   
 

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Υ. (με παραπομπή στο ίδιο υλικό ή αντίστοιχο ,τον α/α, επιγραφή, τιμή, κλ.π.)

ΣΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ Π.Τ.

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ.

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

   
 

ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ !

 

ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 10 ΗΜΕΡΩΝ

             

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας   :   2713-601735