Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης Παρατηρήσεις
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 12 Μαΐου 2017 ΛΗΞΗ 19-05-2017
ΓΑΖΑ ΥΔΡΟΦΙΛΗ 11 Μαΐου 2017 ΛΗΞΗ 19-05-2017
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ 10 Μαΐου 2017 ΛΗΞΗ 24-05-2017
ΥΛΙΚΑ ΜΤΝ 10 Μαΐου 2017 ΛΗΞΗ 24-05-2017
ΧΗΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 03 Μαΐου 2017 ΛΗΞΗ 19-05-2017
ΥΛΙΚΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 27 Απριλίου 2017 ΛΗΞΗ 05-05-2017
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ- 01/17 23 Ιανουαρίου 2017 ΛΗΞΗ 30-01-2017
ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ-01/17 23 Ιανουαρίου 2017 ΛΗΞΗ 30-01-2017
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ/01/17)) 23 Ιανουαρίου 2017 ΛΗΞΗ 30-01-2017
ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ-(γονατου) 23 Ιανουαρίου 2017 ΛΗΞΗ 30-01-2017
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (2017) 17 Ιανουαρίου 2017 ΛΗΞΗ 27-01-2017
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 20 Μαΐου 2016 ΛΗΞΗ 30-05-2016
ΥΓΡΑ Μ.Τ.Ν. 20 Μαΐου 2016 ΛΗΞΗ 30-05-2016
ΧΗΜΙΚΑ-ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 20 Απριλίου 2016 ΛΗΞΗ 06-05-2016
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ (1) 19 Απριλίου 2016 ΛΗΞΗ 26-04-2016