Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:"ΑΝΑΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΜΕ ΕΠΩΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ¨, "ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ 6 ΘΕΣΕΩΝ" ΚΑΙ "ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΩΝ" 01 November 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 31 October 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Μ.Ε.Θ. 31 October 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:"ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ" ΚΑΙ ΓΙΑ "ΦΟΡΗΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ" 19 October 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ ΔΥΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΟΛΙΣΘΑΙΝΟΥΣΩΝ ΘΥΡΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ" ΚΑΙ "ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΥΓΡΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ FLASH 15 LIT". 19 October 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΥΝΟΧΗΣ (OCT)-OCT ΜΕ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ & OCT ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΥ 19 October 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΥΝΟΧΗΣ (OCT) & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΥ 14 July 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 14 March 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ «ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» 14 March 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ 23 January 2017