Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ 16 January 2018
ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ "ΚΛΙΒΑΝΟ ΥΓΡΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ FLASH 15 LIT" 15 January 2018
1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ "ΑΝΑΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΜΕ ΕΠΩΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ CPV: 38434540-3" 08 January 2018
1H ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ "ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ" CPV: 42931100-2 04 January 2018
1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ " ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ 6 ΘΕΣΕΩΝ" 13 December 2017
1η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:"ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΥΓΡΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ FLASH 15 LIT." 13 December 2017
1Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ ΔΥΟ(2) ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΟΛΙΣΘΑΙΝΟΥΣΩΝ ΘΥΡΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ » CPV: 33191100-6 05 December 2017
ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 30 November 2017
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 03 October 2017
ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ " 19 September 2017