ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Διεύθυνση :

Μεγαλόπολη Αρκαδίας      Τ.Κ. 22200

Τηλέφωνο :

2791022974-5

Fax            :

2791023333

Διευθυντής:

Γαιτανάκης Κωνσταντίνος

email:

 

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΡΟΥΣ

Διεύθυνση :

Μεσόγειο Άστρος     Τ.Κ. 22001

Τηλέφωνο :

2755022222

Fax            :

2755022222

Διευθυντής:

Περδικάκη Πηγή

email:

 

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

Διεύθυνση :

Λεωνίδιο Αρκαδίας       Τ.Κ. 22300

Τηλέφωνο :

2757022950-1

Fax            :

2757022950-1

Διευθυντής:

Κοντολέων Ηλίας

email:

 

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ

Διεύθυνση :

Δημητσάνα Αρκαδίας      Τ.Κ. 22007

Τηλέφωνο :

2795031401-2

Fax            :

2795031403

Διευθυντής:

Κολοβός Αθανάσιος

email:

 

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΡΟΠΑΙΩΝ

Διεύθυνση :

Τρόπαια Αρκαδίας      Τ.Κ. 22008

Τηλέφωνο :

2797022701-2

Fax            :

2797022776

Διευθυντής:

Παπαφράγκος Χρήστος

email: