Ανακοίνωση ΔΙΕΚ Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,                                    
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ
& ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ  ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»
Δ.Ι.Ε.Κ. ΒΟΗΘΟΣ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ.

 


Τρίπολη  01/ 09/2017

Ταχ.Δ/νση : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού
                     Τρίπολη Τ.Κ.22131
Πληροφορίες: Π.Ντούτσου.
Τηλ.2713601971
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

                                               Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το Δημόσιο Ινστιντούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) με ειδικότητα Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας, του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης< Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ> σύμφωνα με το ΦΕΚ 1553 Β΄/23-7-2015,  τις Υπουργικές Αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας Γ4α/Γ.Π.55004/15/2016, Γ4Α/Γ.Π.. οικ.60116/2017, προκειμένου να προβεί στην εγγραφή μαθητών–τριών στο Α΄ εξάμηνο Σχολικού ΄Ετους 2017-2018, σύμφωνα με την αριθ. 5954/2014  απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1807 /2-7-2014),

                                                       Καλεί
Τους ενδιαφερόμενους να εγγραφούν από 01.09.2017 έως και 15.09.2017, στη Γραμματεία του  Ι.Ε.Κ.,  από 09:00΄π.μ-14:00΄μ.μ.

                       ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ


  1. Αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα ονομαστικά στοιχεία, τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου.

  2. Πρωτότυπος τίτλος σποδών (απολυτήριο ή πτυχίο) ή αποδεικτικό τίτλου σπουδών στο οποίο θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός αποφοίτησης, είτε  οποιοδήποτε άλλο έγγραφο προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία.

  3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο .Σε περίπτωση έλλειψης  αυτών θα προσκομίζεται Πιστοποιητικό Δήμου.


4.Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας ,στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σε συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα σχετική με την ειδικότητα που επιθυμεί να καταρτιστεί, ή βεβαίωση (Δ.Ο.Υ.)στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.


  1. Πιστοποιητικό οικογενειακής  κατάστασης.

  2. Για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε. εντός Ε.Ε. και  ομογενών απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών  καθώς και της άδειας παραμονής για  τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.  Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό Λύκειο ή ΣΕΚ απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία.

                                                                                     

                                    

                             Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ του Γ.Π.Ν.Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»

ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ