Ετήσιος προγραμματισμός Π.Γ.Ν.Τρίπολης, έτους 2018.