Κωδικοποίηση ΕΛΟΚΙΠ

 

Περιεχόμενα ομάδας

Κωδικός

Τίτλος

2.01

ΔΕΡΜΑ - ΥΠΟΔΟΡΙΟ - ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΙ

2.02

ΜΑΣΤΟΣ

2.03

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΑ

2.04

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

2.05

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΑΧΗΛΟΥ, ΑΥΧΕΝΑ, ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

2.06

ΠΕΡΙΟΧΗ ΩΜΟΣ - ΑΝΩ ΑΚΡΟ

2.07

ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΚΑΝΗΣ - ΚΑΤ’ ΙΣΧΙΟΝ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ

2.08

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ

2.09

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΥΨΟΥ, ΝΑΡΘΗΚΑ Κ.Λ.Π

2.10

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

2.11

ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΝΟΣ - ΠΑΡΑΡΡΙΝΙΩΝ - ΛΑΡΥΓΓΑ

2.12

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΑΧΕΙΑΣ - ΒΡΟΓΧΩΝ - ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ - ΚΑΡΔΙΑΣ

2.13

ΜΕΓΑΛΑ ΑΓΓΕΙΑ ΘΩΡΑΚΑ

2.14

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΠΛΗΝΟΣ

2.15

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΣ

2.16

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ

2.17

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΕΙΛΕΩΝ - ΣΤΟΜΑΤΟΣ - ΦΑΡΥΓΓΑ - ΠΑΡΩΤΙΔΩΝ

2.18

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ

2.19

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ

2.20

ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΠΑΤΟΣ - ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ - ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ

2.21

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ - ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ

2.22

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

2.23

ΑΝΔΡΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

2.24

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΚΥΗΣΗ - ΤΟΚΕΤΟΣ

2.25

ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ

2.26

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΝΕΥΡΑ

2.27

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΦΘΑΛΜΩΝ

2.28

ΠΕΡΙΟΧΗ ΩΤΟΣ