Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

6η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

:ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ

:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση

:Τέρμα Ερυθρού Σταυρού

:22 100 Τρίπολη

Τηλέφωνο

:2713 601708

Fax

:2710 234373

 

Τρίπολη, 07/03/2014

Αρ. Πρωτ. : 4854

ΠΡΟΣ:

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΠΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ και του Ψυχιατρικού Τομέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

    Έχοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 26 του Ν.4024/ ΤΑ΄ΦΕΚ 226/27-10-2011
  2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/ΦΕΚ 2540 Τ.Β'/7-11-2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  3. Το υπ΄αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 εγγράφου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

 

Ανακοινώνουμε ότι στις 11-03-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ. στο Γραφείο μας, που εδρεύει στον 3ο όροφο της Διοικητικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου μας, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη τριμελούς επιτροπής Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών για το άνοιγμα και την αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προσφορών μετά από ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας.

Η θητεία της παραπάνω επιτροπής θα είναι ετήσια.

   

O Διοικητής

Του Π.Γ.Ν Τρίπολης

   

 

                                       ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΟΝΗΣ