ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14310/06-08-2020 ΓΙΑ ΜΑΠ