Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 15378/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ Α΄ΕΠΑΝΑΛ. 30 July 2015
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α' ΕΠΑΝΑΛ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ 23 July 2015
ΕΠΑΝΑΛΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 15 July 2015
ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΡ.ΔΙΑΚ.12022/18-06-2015 07 July 2015
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ 02 July 2015
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ 18 June 2015
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 11 June 2015
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 8858/05-05-2015 21 May 2015
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9051/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ 06 May 2015
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8858/05-05-2015 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ 05 May 2015
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8825/04-05-2015 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ 04 May 2015
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7766/16-4-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ 16 April 2015
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16516/26-08-2014 ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ-ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ-ΤΡΟΠΑΙΩΝ 28 August 2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16516/26-08-2014 ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Π.Γ.Ν ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ-ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ-ΤΡΟΠΑΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΗΝΩΝ 26 August 2014
ΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 07 March 2014