Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ'ΑΡΙΘ.3167/22-2-2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ CPV:30237300-2) ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (CPV:42991200-1)» 22 February 2021
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 1932/3-2-2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ "ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΟΥ" ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.ΤΡΙΠΟΛΗΣ 17 February 2021
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2465/10-2-2021 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ "ΗΩΣ" 10 February 2021
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2309/08-02-2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α) ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Β) ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (CPV: 64110000-0) 08 February 2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ«ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΟΥ" (CPV: 33162000-3» για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης 03 February 2021
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1977/2021 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 03 February 2021
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1011/2021 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ 19 January 2021
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 15 January 2021
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 889/2021 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ 15 January 2021
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 857/2021 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 15 January 2021
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Β΄ΕΠΑΝ 30 December 2020
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 24 December 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 23683/22-12-2020 ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO) 22 December 2020
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 23638/22-12-2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ" 22 December 2020
21798/26-11-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ" 26 November 2020