ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19722/23-11-2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ

{edocs}197221-2016.pdf,100%,800,link{/edocs}