Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17495/25-09-2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ" CPV: 35111510-3 25 September 2020
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17409/25-09-2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ¨ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΟΥ" CPV: 33100000-1 25 September 2020
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α' ΕΠΑΝ. 23 September 2020
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17157/2020 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 22 September 2020
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 16474/2020 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 11 September 2020
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 16318/2020 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ 10 September 2020
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 15811/2-9-2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ CPV: 33162200-5 02 September 2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση υπηρεσιών προστασίας από ακτινοβολία 18 August 2020
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14615/13-8-2020 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ 13 August 2020
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14498/2020 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ 11 August 2020
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14447/2020 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 10 August 2020
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13113/20-07-2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ (CPV:33192000-2) 20 July 2020
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 12446/08-07-2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ (CPV: 33696500-0» για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης 08 July 2020
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤAΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 02 July 2020
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 12079/2020 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ 02 July 2020