Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5547-2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 29 March 2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5500-2018 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤAΣΕΩΝ 28 March 2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4591-2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ 19 March 2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4498-2018 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ 16 March 2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4370-2018 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 15 March 2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3852-2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΥΧΝΙΑΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 06 March 2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1377-2018 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ & ΠΟΛΥΘΡΟΝΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 22 January 2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1206/2018 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 18 January 2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 970/15-01-2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΚΗΔΕΙΩΝ» (CPV:98371000-4)(περιλαμβάνει Υπηρεσίες κήδευσης απόρων ασθενών του Ψυχιατρικού Τομέα καθώς και ταφής ακρωτηριασμένων μελών ασθενών του ΠΓΝ Τρίπολη 15 January 2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: "ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ" 01 December 2017
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ " (Υλικά Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής) -CPV: 33131100-8 06 October 2017
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 15430/2017 ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ-CPV:504113200-5 27 September 2017
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑΣ & ΕΝΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 08 September 2017
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13988 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ''ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ'' 01 September 2017
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ - ΕΝΤΥΠΩΝ" 30 August 2017