Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 869/13-01-2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (CPV:39224300-1 Σκούπες και βούρτσες και άλλα είδη για την οικιακή καθαριότητα) και ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (CPV:19640000-4 Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων απ 13 January 2017
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 867/13-01-2017 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (CPV:42995000-7 Διάφορα μηχανήματα καθαρισμού), ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (CPV:39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού), ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ (CPV:39831200-8) και ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ (CPV:24455000-8) 13 January 2017
Γ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑΣ & ΕΝΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 15 December 2016
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΡΑΜΜΑΤΩΝ" 29 November 2016
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 28 November 2016
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ 28 November 2016
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ε ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 28 November 2016
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΕΓΧΥΣΗΣ" 28 November 2016
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤAΣΕΩΝ 28 November 2016
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19726/23-11-2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ 24 November 2016
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19724/23-11-2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ « ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ 24 November 2016
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19722/23-11-2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ 24 November 2016
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19728/2016 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΥΧΝΙΑΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 23 November 2016
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΚΗΔΕΙΩΝ 23 November 2016
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 21 November 2016