Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ (Γ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ). 31 October 2016
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 17698/19-10-2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ(Β ΕΠΑΝΑΛ.) 25 October 2016
Β΄ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ "ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ" 19 October 2016
Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑΣ & ΕΝΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 18 October 2016
Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 17 October 2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΠΠΓΝΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ Ψ.Τ. 11 October 2016
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10594/13-06-2016 ΔΙΑΓ. ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ((ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ-ΑΕΡΙΑ (ΑΕΡΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟ-ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ-ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ ΑΖΩΤΟΥ)) 14 June 2016
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΥΛΙΚΑ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ" 10 June 2016
ΝΕΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘ.9526/25-05-2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ" 07 June 2016
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘ.9526/25-05-2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ" 06 June 2016
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΙΛΤΡΑ ΜΤΝ 3 ΜΗΝΕΣ 30 May 2016
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9526/2016 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ" 25 May 2016
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9373/2016 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ"(Α΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ) 24 May 2016
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9241 /20-05-2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ» (CPV:33696000-5)- «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ» (CPV:33141625-7) 20 May 2016
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8770/12-05-2016 ΔΙΑΓ. ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ"-"ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ" Α΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΠΥΥ 2014 12 May 2016