Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11424/10-6-2015 Α΄ΕΠΑΛ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΕΩΝ 10 June 2015
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ) ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ-ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ-ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ10900-4.6.15 04 June 2015
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9947/20-5-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 20 May 2015
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ 12 May 2015
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9324/12-5-2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 12 May 2015
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9051/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ 06 May 2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ 29 April 2015
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8440/28-4-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 28 April 2015
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8435/28-4-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗΣ- ΕΝΤΥΠΩΝ 28 April 2015
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8435/28-04-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ - ΕΝΤΥΠΩΝ 28 April 2015
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7766/16-4-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ 16 April 2015
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 7665/15-4-2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ . ΕΓΚΑΤΑΣ. Γ.Π.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 16 April 2015
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 7665/15-4-2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤAΣΕΩΝ ΤΟΥ Γ.Π.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 15 April 2015
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ Μ.Τ.Ν. 10 March 2015
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 30 January 2015