Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓKTH ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 24 July 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9973/2-7-2019 ΓΙΑ "ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ" & "ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ" 02 July 2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ(CPV; 79713000-5) 28 June 2019
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΕ ΑΚΟΜΗ ΕΤΟΣ 18 June 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΡΙΓΓΩΝ CPV: 33141310-6 07 June 2019
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Β΄ΕΠΑΝΑΛ. 14 May 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 06 May 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6757-2019 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤAΣΕΩΝ 03 May 2019
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 6380/19-04-2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ" 22 April 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6380/2019 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ 19 April 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 16 April 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4782/22-03-2019 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ-ΕΝΤΥΠΩΝ 22 March 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΑΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ 22 March 2019
Δικαήρυξη:Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων 21 March 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4704/21-03-2019 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ 21 March 2019