Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
Δικαήρυξη:Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων 21 March 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4704/21-03-2019 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ 21 March 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3550 /28-02-2019Συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή Υπηρεσιών «CPV:72322000-8» α) εναρμόνισης του Νοσοκομείου με τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ)/(GDPR) και β) Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) για χρονικό δι 28 February 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α΄ΕΠΑΝ. 13 February 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 31 January 2019
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΙΑΣ ΛΥΧΝΙΑΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 28 January 2019
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓ 623-2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΠΣ) για την ΛΟΓΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ «ενιαία εφαρμογή Διαχείρισης Προσωπικού - Μισθοδοσίας» 14 January 2019
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 10 December 2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 20585/28-11-2018 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ(Β΄ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) 28 November 2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 18276/2018 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑΣ & ΕΝΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 29 October 2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 23 October 2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 16796/2018 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 09 October 2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 16672/5-10-2018 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ 05 October 2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 15364-2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ 12 September 2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11151/25-6-2018 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ 25 June 2018