Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9526/2016 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ" 25 May 2016
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9373/2016 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ"(Α΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ) 24 May 2016
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9241 /20-05-2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ» (CPV:33696000-5)- «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ» (CPV:33141625-7) 20 May 2016
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8770/12-05-2016 ΔΙΑΓ. ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ"-"ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ" Α΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΠΥΥ 2014 12 May 2016
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6908/6-4-2016 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ 07 April 2016
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6908/06-04-2016 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ 06 April 2016
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ-ΕΝΤΥΠΩΝ (Β' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ) 04 April 2016
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 04 April 2016
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α' ΕΠΑΝΑ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ 10 March 2016
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4994/10-03-2016 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ" 10 March 2016
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ: ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (A’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ) 24 February 2016
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 3284/16-02-2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ-ΕΝΤΥΠΩΝ" 22 February 2016
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ-ΕΝΤΥΠΩΝ 16 February 2016
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΙΛΤΡΑ ΜΤΝ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ 05 February 2016
482/2013 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 13 January 2016