Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8435/28-4-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗΣ- ΕΝΤΥΠΩΝ 28 April 2015
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8435/28-04-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ - ΕΝΤΥΠΩΝ 28 April 2015
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7766/16-4-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ 16 April 2015
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 7665/15-4-2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ . ΕΓΚΑΤΑΣ. Γ.Π.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 16 April 2015
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 7665/15-4-2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤAΣΕΩΝ ΤΟΥ Γ.Π.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 15 April 2015
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ Μ.Τ.Ν. 10 March 2015
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 30 January 2015
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΑΝΙΩΝ 03 October 2014
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ "ΥΠΗΡΕΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ" Α' ΕΠΑΝΑΛ. 29 September 2014
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ « ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ» 31 July 2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EKΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 31 July 2014
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 15063/31-7-2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΥΧΝΙΑΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 31 July 2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EKΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 30 July 2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ 25 July 2014
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝ.ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 27 June 2014