Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 13 May 2013
ΑΡ.ΔΙΑΚ.8527/2013 Α'ΕΠΑΝ.ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 08 May 2013
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α'ΕΠΑΝ. ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 25 April 2013
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 25 April 2013
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 23 April 2013
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 21 March 2013
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ 07 March 2013
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΥΧΝΙΑΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 07 March 2013
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ Γ' ΕΠΑΝ. 04 February 2013
ΔΙΚΑΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΓΙΑ ΗΛΕΚ. ΣΥΝΤΑΓ. (Ε' ΕΠΑΝ) 09 January 2013
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 09 January 2013
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ (Β' ΕΠΑΝ) 04 January 2013
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Δ' ΕΠΑΝ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚ. ΣΥΝΤΑΓ. Κ.Υ. & Π.Ι. 07 November 2012
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ Α΄ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ 29 August 2012