Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11151/25-6-2018 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ 25 June 2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ(CPV: 33194100-7) 14 May 2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8136-2016 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ Α' ΕΠΑΝΑΛ 09 May 2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7918/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ (CPV: 33141310-6) 07 May 2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ-ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ 27 April 2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6258-2018 ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 11 April 2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ - ΕΝΤΥΠΑ 11 April 2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5547-2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 29 March 2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5500-2018 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤAΣΕΩΝ 28 March 2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4591-2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ 19 March 2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4498-2018 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ 16 March 2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4370-2018 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 15 March 2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3852-2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΥΧΝΙΑΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 06 March 2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1377-2018 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ & ΠΟΛΥΘΡΟΝΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 22 January 2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1206/2018 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 18 January 2018