Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Γ΄ΕΠΑΝ 13 April 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6756/10-04-2020 για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή Υπηρεσιών Εργολάβων Κηδειών (CPV:98371000-4) 10 April 2020
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 5506/24-03-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 02 April 2020
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ (CPV:33141126-9) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 31 March 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (CPV:33140000-3) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 24 March 2020
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ για συνοπτικό διαγωνισμό ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ (αρ. διακ. 4565/11-03-2020) 20 March 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ) (CPV: 33140000-3) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ 13 March 2020
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4565/11-03-2020 Συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης του Π.Γ.Ν.Τρίπολης (CPV:79713000-5), για ένα (1) έτος 11 March 2020
Β' ΕΠΑΝ. ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 10 March 2020
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΣΚΩΝ 26 February 2020
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α΄ΕΠΑΝ 21 February 2020
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ Α' ΕΠΑΝΑΛ. 13 February 2020
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 05 February 2020
Α΄ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΔΟΜΩΝ (ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ) ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.ΤΡΙΠΟΛΗΣ 30 January 2020
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 888/17-01-2020 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ 17 January 2020