Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΡΙΓΓΩΝ CPV: 33141310-6 07 June 2019
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Β΄ΕΠΑΝΑΛ. 14 May 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 06 May 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6757-2019 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤAΣΕΩΝ 03 May 2019
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 6380/19-04-2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ" 22 April 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6380/2019 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ 19 April 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 16 April 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4782/22-03-2019 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ-ΕΝΤΥΠΩΝ 22 March 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΑΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ 22 March 2019
Δικαήρυξη:Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων 21 March 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4704/21-03-2019 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ 21 March 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3550 /28-02-2019Συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή Υπηρεσιών «CPV:72322000-8» α) εναρμόνισης του Νοσοκομείου με τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ)/(GDPR) και β) Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) για χρονικό δι 28 February 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α΄ΕΠΑΝ. 13 February 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 31 January 2019
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΙΑΣ ΛΥΧΝΙΑΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 28 January 2019