Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΚΗΔΕΙΩΝ 23 November 2016
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 21 November 2016
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ (Γ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ). 31 October 2016
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 17698/19-10-2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ(Β ΕΠΑΝΑΛ.) 25 October 2016
Β΄ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ "ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ" 19 October 2016
Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑΣ & ΕΝΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 18 October 2016
Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 17 October 2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΠΠΓΝΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ Ψ.Τ. 11 October 2016
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10594/13-06-2016 ΔΙΑΓ. ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ((ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ-ΑΕΡΙΑ (ΑΕΡΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟ-ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ-ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ ΑΖΩΤΟΥ)) 14 June 2016
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΥΛΙΚΑ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ" 10 June 2016
ΝΕΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘ.9526/25-05-2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ" 07 June 2016
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘ.9526/25-05-2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ" 06 June 2016
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΙΛΤΡΑ ΜΤΝ 3 ΜΗΝΕΣ 30 May 2016
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9526/2016 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ" 25 May 2016
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9373/2016 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ"(Α΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ) 24 May 2016