Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓ 623-2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΠΣ) για την ΛΟΓΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ «ενιαία εφαρμογή Διαχείρισης Προσωπικού - Μισθοδοσίας» 14 January 2019
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 10 December 2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 20585/28-11-2018 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ(Β΄ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) 28 November 2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 18276/2018 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑΣ & ΕΝΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 29 October 2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 23 October 2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 16796/2018 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 09 October 2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 16672/5-10-2018 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ 05 October 2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 15364-2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ 12 September 2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11151/25-6-2018 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ 25 June 2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ(CPV: 33194100-7) 14 May 2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8136-2016 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ Α' ΕΠΑΝΑΛ 09 May 2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7918/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ (CPV: 33141310-6) 07 May 2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ-ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ 27 April 2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6258-2018 ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 11 April 2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ - ΕΝΤΥΠΑ 11 April 2018