Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 12 March 2020
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4352/09-03-2020 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΜΟΔΥΝΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (CPV: 33111730-7) 09 March 2020
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α' ΕΠΑΝ.- ΠΑΝ. ΓΕΝ ΝΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 20 January 2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΕΥΔ ΔΙΑΓ. «Ισοτοπικά Αντιδραστήρια» (CPV:33696400-9) (Αντιδραστήρια ανοσολογικών εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό) (αρ. διακ. 19283/12-12-2019, α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 80992) 15 January 2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Ισοτοπικά Αντιδραστήρια» (CPV:33696400-9) (αρ. διακ. 19283/12-12-2019, α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 80992) 10 January 2020
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 19283/12-12-2019 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΣΟΤΟΠΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (CPV: 33696400-9)»(Αντιδραστήρια Ανοσολογικών Εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό) για ενα έτος 12 December 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 14237/25-09-2019 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ 25 September 2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΑΓ. ΟΞΥΓΟΝΟ-ΑΕΡΙΑ(αρ. διακ. 11665/01-08-2019, α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 77051) 29 August 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 11665/01-08-2019 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (CPV: 24111900-4)-ΑΕΡΙΩΝ (CPV:24100000-5) ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ,ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΕΤΟΣ 02 August 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 02 August 2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 12 July 2019
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 27 June 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ 26 June 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 20 June 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΙΛΜ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 18 June 2019