2η ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΚ. 23520/2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

{edocs}25597.DOC,100%,600,link{/edocs}