ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Κ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΡ.ΔΙΑΚ.12343/2014)

{edocs}123456-2014.DOC,100%,600,link{/edocs}