Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 02 August 2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 12 July 2019
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 27 June 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ 26 June 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 20 June 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΙΛΜ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 18 June 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧOY-ΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης νοσοκομειακών αποβλήτων 29 May 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ψ.Τ.ΤΟΥ Γ.Π.Ν.ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤ΄ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ 28 March 2019
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ- ΔΕΚ-ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ, INR- Aptt ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΛΑΣΤΙΝΗΣ-ΙΝΩΔΟΓΟΝΟ-D-ΔΙΜΕΡΗ (ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ) 20 February 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ- ΔΕΚ-ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ, INR- Aptt ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΛΑΣΤΙΝΗΣ-ΙΝΩΔΟΓΟΝΟ-D-ΔΙΜΕΡΗ (ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ) 14 February 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ψ.Τ.ΤΟΥ Γ.Π.Ν.ΤΡΙΠΟΛΗΣ Ε΄ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ 17 January 2019
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 16 January 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21476/12-12-2018 ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ (CPV:33181500-7) 12 December 2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ψ.Τ.ΤΟΥ Γ.Π.Ν.ΤΡΙΠΟΛΗΣ 20 November 2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17286/2018 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(1.Ψυχόμενη φυγόκεντρος,2.Φυγόκεντρος σωληναρίων αίματος,3. Ανακινητήρας αιμοπεταλίων με θάλαμο συντήρησης,4. Κλίβανος ατμού δύο θυρών, χωρητικότητας 8 STU περίπου, με ατμογεννήτρια,5. Κλίβανο 17 October 2018