Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΑΓ. ΟΞΥΓΟΝΟ-ΑΕΡΙΑ(αρ. διακ. 11665/01-08-2019, α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 77051) 29 August 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 11665/01-08-2019 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (CPV: 24111900-4)-ΑΕΡΙΩΝ (CPV:24100000-5) ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ,ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΕΤΟΣ 02 August 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 02 August 2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 12 July 2019
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 27 June 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ 26 June 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 20 June 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΙΛΜ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 18 June 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧOY-ΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης νοσοκομειακών αποβλήτων 29 May 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ψ.Τ.ΤΟΥ Γ.Π.Ν.ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤ΄ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ 28 March 2019
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ- ΔΕΚ-ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ, INR- Aptt ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΛΑΣΤΙΝΗΣ-ΙΝΩΔΟΓΟΝΟ-D-ΔΙΜΕΡΗ (ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ) 20 February 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ- ΔΕΚ-ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ, INR- Aptt ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΛΑΣΤΙΝΗΣ-ΙΝΩΔΟΓΟΝΟ-D-ΔΙΜΕΡΗ (ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ) 14 February 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ψ.Τ.ΤΟΥ Γ.Π.Ν.ΤΡΙΠΟΛΗΣ Ε΄ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ 17 January 2019
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 16 January 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21476/12-12-2018 ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ (CPV:33181500-7) 12 December 2018