Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ψ.Τ.ΤΟΥ Γ.Π.Ν.ΤΡΙΠΟΛΗΣ 20 November 2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17286/2018 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(1.Ψυχόμενη φυγόκεντρος,2.Φυγόκεντρος σωληναρίων αίματος,3. Ανακινητήρας αιμοπεταλίων με θάλαμο συντήρησης,4. Κλίβανος ατμού δύο θυρών, χωρητικότητας 8 STU περίπου, με ατμογεννήτρια,5. Κλίβανο 17 October 2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 16868/10-10-2018 ΓΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ) CPV: 33696300-8 10 October 2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 16280-2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ:Μηχάνημα Οπτικής Τομογραφίας Συνοχής (OCT) & Χειρουργική καρέκλα οφθαλμιάτρου 28 September 2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14677-2018 ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 29 August 2018
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ Β' ΕΠΑΝΑΛ. 23 August 2018
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ψ.Τ.ΤΟΥ Π.Γ.Ν.ΤΡΙΠΟΛΗΣ CPV:70311000-4 09 July 2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ψ.Τ. ΤΟΥ Π.Γ.Ν.ΤΡΙΠΟΛΗΣ-CPV:70311000-4 06 July 2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10455/2018 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ" CPV: 33181000-2 13 June 2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 10324/11-06-2018 ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΣΟΤΟΠΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (αρ. διακ. 8793/17-05-2018, α/α συστ. ΕΣΗΔΗΣ 48905 11 June 2018
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ υπ' αριθμ. 8793/17-05-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΙΣΟΤΟΠΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ" (CPV:33696400-9)(α/α συστ. 48905) 06 June 2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9867/2018 ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 04 June 2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9723-2018 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α΄ΕΠΑΝ. 01 June 2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9007-2018 ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΙ ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ ΠΠΥΥ 2015- Α' ΕΠΑΝΑΛ. 21 May 2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8793/17-05-2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΣΟΤΟΠΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (CPV:33696400-9) (Αντιδραστήρια ανοσολογικών εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό) 17 May 2018