Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7478/27-04-2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΑΕΡΙΩΝ 27 April 2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4172-2018 ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 13 March 2018
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 15472-2017 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 05 October 2017
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 15472-2017 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 27 September 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΛΟΙΠΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ α επαναληπτικός (αρ. διακ. 10629/28-06-2017) 12 July 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ¨ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ¨ΜΕ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚ:10633/28-06-2017 12 July 2017
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11539-2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ 06 July 2017
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 10629/28-06-2017 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ α επαναληπτικος 29 June 2017
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10633-2017 ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΓΧΥΣΗΣ 29 June 2017
4ηΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡ. 6868/26-24-217 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 29 May 2017
3η ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 6868/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 25 May 2017
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΣΕ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 17 May 2017
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 6868/26-04-2017 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 15 May 2017
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 6868/26-04-2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 10 May 2017
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7185/03-05-2017 ΓΙΑΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ 05 May 2017