Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9867/2018 ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 04 June 2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9723-2018 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α΄ΕΠΑΝ. 01 June 2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9007-2018 ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΙ ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ ΠΠΥΥ 2015- Α' ΕΠΑΝΑΛ. 21 May 2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8793/17-05-2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΣΟΤΟΠΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (CPV:33696400-9) (Αντιδραστήρια ανοσολογικών εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό) 17 May 2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7478/27-04-2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΑΕΡΙΩΝ 27 April 2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4172-2018 ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 13 March 2018
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 15472-2017 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 05 October 2017
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 15472-2017 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 27 September 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΛΟΙΠΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ α επαναληπτικός (αρ. διακ. 10629/28-06-2017) 12 July 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ¨ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ¨ΜΕ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚ:10633/28-06-2017 12 July 2017
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11539-2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ 06 July 2017
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 10629/28-06-2017 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ α επαναληπτικος 29 June 2017
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10633-2017 ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΓΧΥΣΗΣ 29 June 2017
4ηΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡ. 6868/26-24-217 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 29 May 2017
3η ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 6868/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 25 May 2017