Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΣΕ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 17 May 2017
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 6868/26-04-2017 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 15 May 2017
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 6868/26-04-2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 10 May 2017
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7185/03-05-2017 ΓΙΑΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ 05 May 2017
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7181-2017 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 03 May 2017
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6868-2017 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 26 April 2017
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6799/2017 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 25 April 2017
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2112/01-02-2017 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΑΕΡΙΩΝ 02 February 2017
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 20146-2016 Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων 30 November 2016
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19717/2016 ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 23 November 2016
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9498/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ -ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ 25 May 2016
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8610/11-05-2016 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 23 May 2016
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΥΠΆΡΙΘ. 8773/13-05-2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 16 May 2016
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ" 13 May 2016
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΡ. ΔΙΑΚ. 8610/11-05-2016) 11 May 2016