Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 23520/2013 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 10 December 2013
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ- ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 20 November 2013
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ -ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ 18854/2013 16 October 2013
ΝΕΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ"ΑΡ.ΔΙΑΚ.18854-2013 02 October 2013
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΔΙΑΚ. 18854/2013 02 October 2013
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 18854/2013 ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ 24 September 2013
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 22 July 2013
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13779/2013 ΓΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑΣ 15 July 2013
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑΣ ΜΕ ΑΡ.13779-2013 10 July 2013
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΔΙΑΚ. 12308 10 July 2013
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 19 June 2013
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9180/8-5-2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ 09 May 2013