Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΝΕΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΤΗ 6838/06-04-2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 27 April 2016
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7135/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΣΟΤΟΠΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 11 April 2016
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 6838/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11 April 2016
Αρ. διακ. 6825/2016 ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Γ' ΕΠΑΝΑΛ.) 06 April 2016
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ :6838/2016 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ "ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ" 06 April 2016
ΔΙΑΚ. 433/13-1-2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ ΠΠΥΥ 2014 13 January 2016
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 20242-2015 09 November 2015
ΑΡ. ΔΙΑΚ. 21206-2015 ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Β ΕΠΑΝΑΛ) 04 November 2015
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ 20 October 2015
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, ΑΠΟ ΤΟ ΠΠΥΥ 2014. 29 July 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΛΟΓΩ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ 14 July 2015
ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΒ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ(ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ) 02 July 2015
11237-2015 ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ) 10 June 2015
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10733/03-06-2015 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ) 03 June 2015
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8902/2015 ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 06 May 2015