Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ :6838/2016 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ "ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ" 06 April 2016
ΔΙΑΚ. 433/13-1-2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ ΠΠΥΥ 2014 13 January 2016
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 20242-2015 09 November 2015
ΑΡ. ΔΙΑΚ. 21206-2015 ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Β ΕΠΑΝΑΛ) 04 November 2015
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ 20 October 2015
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, ΑΠΟ ΤΟ ΠΠΥΥ 2014. 29 July 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΛΟΓΩ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ 14 July 2015
ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΒ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ(ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ) 02 July 2015
11237-2015 ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ) 10 June 2015
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10733/03-06-2015 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ) 03 June 2015
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8902/2015 ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 06 May 2015
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 16540/27-8-2014 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ 27 August 2014
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΑΡ.ΔΙΑΚ.12343/2014 14 July 2014
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α΄ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 30 June 2014
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗ ΧΗΜΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 26 June 2014