Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 16540/27-8-2014 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ 27 August 2014
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΑΡ.ΔΙΑΚ.12343/2014 14 July 2014
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α΄ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 30 June 2014
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗ ΧΗΜΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 26 June 2014
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Κ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΡ.ΔΙΑΚ.12343/2014) 25 June 2014
2η ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΚ. 23520/2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 20 December 2013
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 23520/2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 10 December 2013
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 23520/2013 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 10 December 2013
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ- ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 20 November 2013
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ -ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ 18854/2013 16 October 2013
ΝΕΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ"ΑΡ.ΔΙΑΚ.18854-2013 02 October 2013
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΔΙΑΚ. 18854/2013 02 October 2013
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 18854/2013 ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ 24 September 2013
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 22 July 2013
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13779/2013 ΓΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑΣ 15 July 2013