Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
2η Παροχή διευκρινήσεων για διαγωνισμό για την προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (CPV: 33162100-4), με αριθμ. διακήρ. 9636/26-06-2019 και συγκεκριμένα για το τμήμα 4: προμήθεια τεσσάρων (4) σκιαλυτικών λυχνιών (με δορυφόρο) ( α/α συστ. ΕΣΗΔΗΣ 72481) 23 July 2019
Διευκρινίσεις για τον διαγωνισμό για την προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (CPV: 33162100-4), με αριθμ. διακήρ. 9636/26-06-2019 και συγκεκριμένα για το τμήμα 4: προμήθεια τεσσάρων (4) σκιαλυτικών λυχνιών (με δορυφόρο) ( α/α συστ. ΕΣΗΔΗΣ 72481) 18 July 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 9636/26-06-2019 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 26 June 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΑ 01 March 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 22 February 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 18410/30-10-2018 ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ (CPV:90911200-8) για Δομές του Ψυχιατρικού Τομέα, του Νευρολογικού Εργαστηρίου και του κτιρίου που στεγάζει τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΠΓΝ Τρίπολης, ανατιθέμενης κατά αποκλειστικ 30 October 2018
ΔΙΕΥΚΡΙΝIΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ υπ' αριθμ. 13418/01-08-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ THN ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ (CPV:90911200-8)(α/α συστ. 62517) 10 August 2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13418/01-08-2018 ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ (CPV:90911200-8) ΓΙΑ ΠΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 01 August 2018
6396-2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 13 April 2018
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ 08 March 2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΑΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚ. 9138/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΜΦΑΝ. ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ 12 July 2017
9138/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΜΦΑΝ. ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ 20 June 2017
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΠΥΥ 2015 - Α' ΕΠΑΝ. 16 January 2017
Διευκρίνιση- στη διακήρυξη με αριθ. πρωτ. 19092/11-11-2016 –ΕΣΗΔΗΣ 29219,1 για την προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 08 December 2016
Διευκρίνιση που αφορά την διακήρυξη με αριθ. πρωτ. 19092/11-11-2016 –ΕΣΗΔΗΣ 29219 για την προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 28 November 2016