Διευκρίνιση- στη διακήρυξη με αριθ. πρωτ. 19092/11-11-2016 –ΕΣΗΔΗΣ 29219,1 για την προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  • Εκτύπωση

{edocs}20699.pdf,100%,600,link{/edocs}