Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ 08 March 2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΑΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚ. 9138/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΜΦΑΝ. ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ 12 July 2017
9138/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΜΦΑΝ. ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ 20 June 2017
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΠΥΥ 2015 - Α' ΕΠΑΝ. 16 January 2017
Διευκρίνιση- στη διακήρυξη με αριθ. πρωτ. 19092/11-11-2016 –ΕΣΗΔΗΣ 29219,1 για την προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 08 December 2016
Διευκρίνιση που αφορά την διακήρυξη με αριθ. πρωτ. 19092/11-11-2016 –ΕΣΗΔΗΣ 29219 για την προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 28 November 2016
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19092-2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 11 November 2016
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 22087/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 17 November 2015
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 14691/22-07-2015 22 July 2015
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11777/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 16 June 2015
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 18270/24-09-2014 ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΠΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΤΟΥ Ψ.Τ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ-ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ-ΤΡΟΠΑΙΩΝ-ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ-ΑΣΤΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ 10 October 2014
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 18270/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (CPV: 90910000-9) ΤΟΥ Γ.Π.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ», ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ Γ.Π.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ – ΤΡΟΠΑΙΩΝ – ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ – ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ-ΑΣΤΡ 24 September 2014
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17820/17-09-2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΤΡΟΦΙΜΩΝ , ΠΟΤΩΝ, ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 17 September 2014
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 14999/30-7-2014 30 July 2014
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 12514/26-6-2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ , ΠΟΤΩΝ, ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - Α' ΕΠΑΝ. 27 June 2014