Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
Β΄ΕΠΑΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ 27 March 2014
Ανακοίνωση Ακύρωσης του Α ́ Επαναληπτικού Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» μέσω ΕΣΠΑ 28 February 2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΤΟΥ Ψ.Τ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ-ΤΡΟΠΑΙΩΝ-ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ-ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ (αρ. διακ 20016/07-10-2013) 20 November 2013
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΌΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΤΟΥ Ψ.Τ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ-ΤΡΟΠΑΙΩΝ-ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ-ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ (ΑΡ. ΔΙΑΚ. 20016/07-10-2013) 20 November 2013
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΓΝ ΤΡΙΠ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ-ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ-ΤΡΟΠΑΙΩΝ-ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ . 07 October 2013
2η ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10501/27-05-2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ 04 June 2013
2η ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΚ. 10501/27-5-2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ 04 June 2013
2η ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10501/27-05-2013 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟ 04 June 2013
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ Α΄ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 29 May 2013
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10501/27-05-2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 28 May 2013
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΊΟΝΤΩΝ 27 May 2013
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α' ΕΠΑΝ. ΑΡ.ΔΙΑΚ.10262-2013 24 May 2013
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 13 May 2013
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ "ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ" ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΚ. 7252/10-04-2013 10 May 2013
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 11 April 2013