ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ

ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

 

ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΤΡΕΙΣ (3)

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

4366/14-03-2012

ΚΑΕ

1381

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 ΠΕΝΤΕ (5)

ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ

ECOLAB AE

ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

6.370,00  

ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ

7.258,10

ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ

GATEX

ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

2.060,00 €

ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ

2.533,80 €

ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ

Π. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ

ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

3.269,00 €

ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ

3.718,37 €

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

10/12/2012 μέχρι 9/12/2013