ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

"ΤΡΟΦΙΜΑ , ΠΟΤΑ, ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ" ΑΡ. ΔΙΑΚ.: 6073/9-4-2012

 

ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α.

246.628,19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

6073/6-6-2012

ΚΑΕ

1511

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤΑ ΚΑΠΝΟΣ  ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΘΝΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΝΤΕΚΑ (11)

1ος ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ

ΣΙΑΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ

91.109,00 €

2ος ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ

ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ

ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ

70.654,08 €

3ος  ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ

ΠΙΝΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ

47.460,00 €

4ος ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ 

 ΑΦΟΙ ΦΟΥΦΑ

ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ

37.404,61 €

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2/1/2013  έως και  1/1/2014

 ΜΕ ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ