Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ισοτοπικά Αντιδραστήρια» (CPV:33696400-9) (Αντιδραστήρια ανοσολογικών εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό)(αρ. διακ. 8793/17-05-2018, α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 48905) 03 July 2018
ΑΚΥΡΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 26 November 2014
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ 02 October 2014
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 25 February 2014
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ" 25 February 2014
ΣΥΜΒΑΣΗ 142/2014- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ 21 February 2014
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 21 February 2013
ΣΥΜΒΑΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΑ- ΜΧ 14 February 2013
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ 03 January 2013
ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 04 December 2012
ΣΥΜΒΑΣΗ 17049/2012 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΧΕΙΡΟΥΡΓ. ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μ.Χ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ 12 November 2012
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 05 November 2012