ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 34Η /19-11-2012 (ΘΕΜΑ: 17Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ) ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΓΡΙΝΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΣΥΝΑΨΕΙ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 

 

Αριθμός συμβάσεων

4

Διάρκεια συμβάσεων

30/11/2011 έως 29/11/2012

Αριθμ. Διακήρυξης

40/2010 - α’ επαναληπτικός

Τίτλος Διαγωνισμού

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΟΥ- ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 

 

Είδος διαγωνισμού

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΗ-

 ΑΠΟ: 30-11-2012 ΕΩΣ ΚΑΙ:28-02-2013

Μειοδότης

CORMED INTERNATIONAL – ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΕΙΔΗ ΕΠΕ

Μειοδότης

GETREMED ΕΠΕ

Μειοδότης

PS TEAM ΕΠΕ

Μειοδότης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΒΑΜΒΑ ΑΕΒΕ