ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ "ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ"

  • Εκτύπωση

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ»

 

Αριθμός συμβάσεων

14

Διάρκεια σύμβασης

Από 31-08-2012 έως 30-08-2013

Αριθμ. Διακήρυξης

03/2011

Τίτλος Διαγωνισμού

 Α΄ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ»

Είδος διαγωνισμού

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Σύνολο Συμμετεχόντων

18

1. Μειοδότης – ΑΔΑ: Β4Θ1469Η2Π-5ΣΡ

GATEX ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ ΑΘΗΝΑ & ΣΙΑ ΟΕ

Αξία σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.

1.750,00€

Αξία σύμβασης με Φ.Π.Α.

2.152,50€

2. Μειοδότης – ΑΔΑ: Β4Θ1469Η2Π-ΗΔΗ

2. ΕΝΟΡΑΣΙΣ ΑΕ

Αξία σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.

2.355,00€

Αξία σύμβασης με Φ.Π.Α.

2.896,65€

3. Μειοδότης – ΑΔΑ: Β4ΘΥ469Η2Π-Η8Κ

ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚ&Ν ΠΡΟΙΟΝΤ&Ν ΑΕ

Αξία σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.

5.316,00€

Αξία σύμβασης με Φ.Π.Α.

6.007,08€

4. Μειοδότης – ΑΔΑ: Β4Θ6469Η2Π-33Χ

DUCASCO

Αξία σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.

4.626,00€

Αξία σύμβασης με Φ.Π.Α.

5.227,38€

5. Μειοδότης – ΑΔΑ: Β4Θ6469Η2Π-ΚΑΓ

ARITI AE

Αξία σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.

5.900,00€

Αξία σύμβασης με Φ.Π.Α.

7.257,00€

6. Μειοδότης – ΑΔΑ: Β4Θ1469Η2Π-ΦΒΜ

EΛΛΕΝΚΟ ΑΕ

Αξία σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.

6.869,20€

Αξία σύμβασης με Φ.Π.Α.

8.449,12€

7. Μειοδότης – ΑΔΑ: Β432469Η2Π-Ρ2Μ

ENVIVO HEALTHCARE AE

Αξία σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.

488,94€

Αξία σύμβασης με Φ.Π.Α.

601,40€

8. Μειοδότης – ΑΔΑ:  Β4Θ6469Η2Π-ΖΤΥ

VIOLAK INTERNATIONAL ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Αξία σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.

12.150,00€

Αξία σύμβασης με Φ.Π.Α.

14.944,50€

9. Μειοδότης – ΑΔΑ:  Β4Θ1469Η2Π-Χ0Ψ

STERILE HELLAS AEBE

Αξία σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.

23.200,00€

Αξία σύμβασης με Φ.Π.Α.

28.536,00

10. Μειοδότης – ΑΔΑ:Β4Θ1469Η2Π-5ΔΚ

ALCON HELLAS AEBE

Αξία σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.

690,00

Αξία σύμβασης με Φ.Π.Α.

779,70

11. Μειοδότης – ΑΔΑ: Β4ΘΥ469Η2Π-ΚΨ3

MILONAS HEALTH AE

Αξία σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.

7.379,30

 

9.076,54

12. Μειοδότης – ΑΔΑ: Β4ΘΗ469Η2Π-Ι0Β

Θ. ΣΙΣΚΑΣ - Κ. ΜΠΑΛΑΤΣΑΣ ΟΕ MART HELLAS

Αξία σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.

5.486,00

Αξία σύμβασης με Φ.Π.Α.

6.288,78

13. Μειοδότης – ΑΔΑ: Β4Θ6469Η2Π-ΠΥ3

IΑΤΡΟΚΑΛ ΕΠΕ

Αξία σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.

4.754,20

Αξία σύμβασης με Φ.Π.Α.

5.847,68

14. Μειοδότης – ΑΔΑ: Β4Θ6469Η2Π-81Δ

Μ.Σ. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ

Αξία σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.

5950,00

Αξία σύμβασης με Φ.Π.Α.

6336,75